همپای کودک

مؤسسه‌ی همپای کودک، فعالیت خود را با طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کودکان از سال ۱۳۸۹ آغاز کرد. در ابتدا بر دوره‌های بازی‌محور مانند مهارت‌افزایی کودکان نوپا، دقت و تمرکز، و مهارت‌های زندگی متمرکز شدیم. در دوره‌ی شیوع بیماری، دوره‌های آموزشی به صورت کامل برای فضای آنلاین مناسب‌سازی شدند، و همپای کودک به صورت مجازی در این دوره‌ی دشوار در کنار خانواده‌ها بود. اکنون آموزش‌های مؤسسه‌ی همپای کودک به صورت حضوری و آنلاین در جریان هستند. این‌جا می‌توانید دوره‌های آموزشی جاری را مشاهده کنید و درباره‌ی دوره‌ها بیشتر بخوانید.