درباره‌ی ما

درباره‌ی همپای کودک

همپای کودک در سال ۱۳۸۹ توسط بهناز غفاری (روان‌شناس کودک و نوجوان) تأسیس شد. ما از آغاز کار تاکنون مهارت‌آموزی به کودک و خانواده را هدف گرفته‌ایم؛ مهارت‌هایی که برای شادی، سلامت و خودشکوفایی کودک مهم‌ هستند، اما جای آن‌ها در آموزش‌های رسمی و روزمره خالی است. در این سال‌ها با تکیه بر حوزه‌ی تخصص خود، یعنی روانشناسی کودک و نوجوان، بستری فراهم کردیم تا در آن کودکان به اقتضای ویژگی‌های تحولی خود، مهارت‌های مهمی نظیر مهارت‌های شناختی، مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، و مهارت‌های حرکتی را فرا بگیرند. ما بر این باوریم که یادگیری کودک را نمی‌توان از شادی و سرگرمی او جدا کرد، به همین سبب، بازی و نمایش نقشی اساسی در آموزش‌های همپای کودک دارد. در دوره‌های آموزشی همپای کودک، آموزش موازی والدین، آموزش‌های فرزندپروری و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های آن‌ها نیز از پایه‌های آموزش یکپارچه‌ی کودک و خانواده است.ارزیابی‌های روانشناختی و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی فردی، خدمات دیگری است که توسط متخصصان همپای کودک در این مجموعه ارائه می‌شود.

مؤسسات همکار