روش‌هایی برای آرام کردن کودک گریان

  روش شرح به آرامی با کودک صحبت کنید یا [...]