کودکان در پیش‌دبستانی همپا چه می‌آموزند؟

امسال، برنامه‌ی آموزشی پیش‌دبستانی همپای کودک را با فضای آنلاین متناسب کردیم، و آموزش‌ها را در هفت محور اصلی برنامه‌ریزی کردیم. در ویدئوکلیپ زیر، تسهیل‌گران همپا شما را با محور‌های آموزشی دوره‌ی پیش‌دبستانی آنلاین ما آشنا می‌کنند.

کودکان در پیش‌دبستانی همپا چه می‌آموزند؟۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۹:۲۹:۲۶

نمایشگاه پیش‌دبستانی آنلاین همپا

امسال، پیش‌دبستانی آنلاین را تجربه کردیم، با پروژه‌هایی متنوع در محور‌های آموزشی گوناگون. کودکان همیشه از دیدن آن‌چه آموخته‌اند و انجام داده‌اند ذوق‌زده می‌شدند، ما هم امسال این ذوق را با تدوین فیلم نمایشگاه پیش‌دبستانی همپای کودک، با کودکان و خانواده‌ها تقسیم کردیم. اگر درباره‌ی طرح درس و پروژه‌های پیش‌دبستانی همپای کودک کنجکاو هستید، این فیلم می‌تواند شما را با موضوعاتی که تاکنون بر آن‌ها متمرکز شده‌ایم آشناتر کند.

نمایشگاه پیش‌دبستانی آنلاین همپا۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۷:۱۹:۰۵