تفاوت‌های دختران و پسران در رشد و تحول

اگر از والدینی که هم دختر دارند هم پسر، بخواهیم [...]