در کارگاه فن بیان چه گذشت؟

کارگاه فن بیان برگزار شد:) در این کارگاه چه گذشت؟ [...]