بالاخره چه سنی برای یادگیری زبان دوم مناسبه؟

این سوال که سن مناسب یادگیری زبان دوم چه سنی [...]