دندان درآوردن

به‌جز بی‌حوصلگی و کسل شدن، دندان درآوردن نیز از علل [...]