وقتی فرزندمان می‌ترسد چطور رفتار کنیم؟

هر کودکی در روند طبیعی رشد خود با ترس‌ها و اضطراب‌هایی روبه‌رو می‌شود . در حالی که فرزندانمان مشغول اکتشاف و تجربه‌ی دنیای اطرافشان هستند، مقابله با این ترس ها و اضطراب ها نیز جزیی جدایی ناپذیر از تجارب هر یک از آن‌هاست. این ترس‌ها گاهی شدید می‌شوند و والدین را نگران می‌کنند. وقتی فرزندمان می‌ترسد چطور رفتار کنیم؟ آیا نیازی به نگرانی هست؟

وقتی فرزندمان می‌ترسد چطور رفتار کنیم؟۱۳۹۹/۱۱/۴ ۱۳:۴۱:۴۷