قواعد خانه: راهی برای بیان انتظاراتمان به فرزندمان

هنگامی که صحبت از قوانین منزل به میان می‌آید، برخی محدودیت‌هایی سفت و سخت را به ذهن می‌آورند که به هیچ وجه زیرپا گذاشته نمی‌شود. اما قوانین در حقیقت چند محدودیت یا انتظار کلی هستند، که برای پیش‌بینی‌پذیر کردن امور خانه، و برنامه‌های روزانه در خصوص آن‌ها با فرزندمان توافق می‌کنیم. هدف اصلی قوانین، ایجاد حس «پیش‌بینی‌پذیری» در خانه است، این‌که فرزند من بداند از او چه انتظاراتی داریم.

قواعد خانه: راهی برای بیان انتظاراتمان به فرزندمان۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۲:۰۶:۲۶