بازی‌های مناسب کودکان ۱ تا ۲ سال، مجموعه‌ی دوم

بازی زوج‌ها به کودک خود یک جوراب خوشرنگ مثلا قرمز [...]