آشنایی کودکان با «حافظ» و اشعار او

در تاریخ ۲۰ مهر ماه به مناسبت بزرگداشت «حضرت حافظ» [...]