کودکان چه زمانی کنترل دفع را از دست می‌دهند؟

گاهی اوقات کودکان پس از اینکه توالت رفتن را می‌آموزند، [...]