کتک زدن پدر و مادر توسط کودکان

کتک زدن پدر و مادر توسط کودکان می‌تواند بسیار ناامید [...]