عوامل بسیاری بر نحسی کودکان نوپا مؤثرند اما همواره علت اصلی آن، نوعی احساس درماندگی ناشی از عدم توانایی کافی برای انجام امور مربوط به خودش است. شرایطی که مطابق میلش نیست و یا به طور کلی کاهش تحمل عاطفی وی. به هر حال علت این مسئله هر چه باشد، به محض فعال شدن چاشنی، انفجار صورت می‌گیرد!

شما می‌توانید احساس درماندگی کودک نوپایتان را کاهش دهید اما هرگز از بند آن به طور کامل رها نخواهید شد؛ نحسی بخشی از فرآیند یادگیری اوست. با استفاده از شیوه‌های مختلف، گاهی اوقات می‌توانید از نحسی کودک جلوگیری کنید ولی باید بدانید، این کار همیشه میسر نیست.

فراموش نکنید؛ زمانی که فرزندتان نحسی می‌کند، به هیچ وجه نباید خود را درگیر او کنید. اگر به نحسی او توجه نشان دهید؛ در واقع به وی ثابت کرده اید که نحسی، در جلب توجه شما موثر است و باید از آن به بعد منتظر باشید تا این نمایش بارها و بارها تکرار شود.

اگر می‌خواهید در مورد روش‌‌های مقابله با نحسی کودک و سایر ویژگی‌های دوره نوپایی بیشتر بدانید، بر روی ادامه‌ی مطلب کلیک کنید.