درباره همپای کودک

همپای کودک از سال ۱۳۸۹ تاکنون، مهارت‌آموزی به کودک و خانواده را هدف گرفته است؛ مهارت‌هایی که برای شادی، سلامت و خودشکوفایی کودک مهم‌ هستند، اما جای آن‌ها در آموزش‌های رسمی و روزمره خالی است. در این سال‌ها با تکیه بر حوزه‌ی تخصص خود، یعنی روانشناسی کودک و نوجوان، بستری فراهم کردیم تا در آن، کودکان به اقتضای ویژگی‌های تحولی خود، مهارت‌های مهمی نظیر مهارت‌های شناختی، مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، مهارت‌های حرکتی و … را فراگیرند.

یادگیری کودک را نمی‌توان از شادی و سرگرمی او جدا کرد. به همین سبب، بازی و نمایش نقش محوری را در آموزش‌های همپای کودک دارد. اما در حیطه‌ی آموزش کودک، آموزش کودک به تنهایی کافی نیست. در دوره‌های آموزشی همپای کودک، آموزش موازی والدین، آموزش‌های فرزندپروری و پاسخگویی به دغدغههای آن‌ها نیز در کنار آموزش‌های مختص کودکان دنبال می‌شود.  

ارزیابی‌های روانشناختی و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی فردی، خدمات دیگری است که توسط متخصصان همپای کودک در این مجموعه ارائه می‌شود.

تیم همپای کودک

یهناز غفاری
یهناز غفاریمدیرعامل همپای کودک
روان‌شناس کودک و نوجوان
طراح دوره‌های مهارت افزایی
فاطمه افقه
فاطمه افقهسرپرست آموزشی
ادبیات و نمایش کودک
زینب حریری
زینب حریریتسهیل‌گر
هنر و خلاقیت
مونا ابراهیمی
مونا ابراهیمیتسهیل‌گر
سارا نوابی
سارا نوابیروان‌شناس و تسهیلگر
ارزیابی‌های رشدی
محمدعرفان معماریان
محمدعرفان معماریانروان‌شناس
مشکلات رفتاری کودک و نوجوان
نیلوفر حاتمی
نیلوفر حاتمیروابط مشتریان
حسام موذن
حسام موذنتولید محتوا
آرش منجم
آرش منجمروان‌شناس
درمان‌گر اختلالات کودک و نوجوان

مؤسسات همکار